Kako funkcioniše Tender monitor 24x7 ?

 • Svakodnevno dobijate na Vašu e-mail adresu listu novih tendera sa državnog Portala javnih nabavki

 • Tendere filtriramo prema Vašoj delatnosti. 20 godina iskustva, stručno osoblje i trostruka kontrola Vam garantuju nepogrešivo lociranje samo onih tendera koji su Vam interesantni

 • Svaki tender sadrži kompletne informacije na osnovu kojih možete doneti odluku o učesću na istom, a naročito:

  - predmet nabavke

  - naziv naručioca

  - rok predaje dokumentacije

  - vrstu postupka

  - tekst javnog poziva

  - konkursnu dokumentaciju ...

 • Kada odlučite da učestvujete na određenom tenderu jednim klikom ga dodajte za praćenje u Tender Monitoru 24x7

 • Od tog momenta naša dežurna služba preuzima brigu o praćenju svih izmena vezanih za tender, a posebno izmena vezanih za konkursnu dokumentaciju, pitanja i odgovore na pitanja

 • Sve dokumente i izmene pratimo i obrađujemo u realnom vremenu, 24 sata, 7 dana u nedelji i isporučujemo ih na Vaš e-mail odmah nakon objave na državnom Portalu, a najkasnije u roku od 2 sata.

 • U svakom momentu putem korisničkog panela možete dodati nove tendere za praćenje ili eliminisati one koji Vam nisu više zanimljivi.

 • Problematika

 • Prema novom Zakonu o javnim nabavkama naručioci nisu u obavezi da direktno dostavljaju dokumentaciju i izmene dokumentacije potencijalnim ponuđačima. Sva obaveštenja se postavljaju i objavljuju na državnom Portalu javnih nabavki

 • Dnevno se na Portalu objavi oko 300 novih tendera, preko 300 dodatnih dokumenata, kao i preko 500 izmena konkursne dokumentacije i pitanja/odgovora, što u u ukupnom zbiru iznosi preko 1.000 dnevnih objava.

 • Ova količina objava donosi sa sobom i problem efikasnog pregleda, izdvajanja i praćenja značajnih tendera na kojima je Vaša firma odlučila učestvovati.

 • Troškovi samostalnog praćenja ovih informacije postaju sve veći kroz angažovanje sve većeg fonda radnih časova

 • Ipak, glavni problem leži u činjenici da pojedinac fizički nije u mogućnosti da obradi toliku količinu informacija, pri čemu je mogućnost previda veoma velika.

 • U cilju rešenja ovog problema oformili smo poseban tim koji u Vaše ime vrši pretraživanje Portala u realnom vremenu i izveštava Vas o svim događajima na Portalu vezanim za učešće na odabranim tenderima.

 • Zašto je ovaj servis rešenje Vaših problema ?

 • Među prvima ćete saznati za svaku promenu. Pripremite Vašu dokumentaciju bez stresa, polako i temeljno

 • Zaboravite na situacije kada ste imali nepotpunu dokumentaciju jer niste bili obavešteni o određenoj izmeni

 • Prilikom predaje dokumentacije saznali ste da je podnesen zahtev za zaštitu prava a Vi niste bili obavešteni? Ovo je stvar prošlosti.

 • Nabavke male vrednosti. To je područje gde će Vam ova usluga biti od neprocenjivog značaja. U kratkom roku od 8 dana svaki sat je važan. Dobićete izmenu odmah, a Vaši konkurenti možda tek za 2 dana ili čak nikada.

 • Za samo par dana korišćenja shvatićete da je povratak na stari način praćenja neprihvatljivo rešenje.

 • Razlika izmedju servisa Tender monitor i Tender monitor 24x7

 • Servis TM 24x7 je nastao na bazi servisa TM i predstavlja njegovu nadgradnju

 • TM prati izmene kod svih tendera koji se uklapaju u Vaš profil delatnosti. Rezultat se dostavlja jednom dnevno na e-mail. Servis je vezan za izveštaje sa Portala javnih nabavki - nabavke.com i ne može funkcionisati samostalno.

 • TM 24x7 je nezavisan servis i može ga koristiti bilo koja firma, bez obzira da li samostalno prati državni Portal ili putem nekog konkurentskog servisa. Ova usluga je jedinstvena i bez konkurencije na našem tržištu.

 • TM 24x7 prati izmene kod tendera na kojima ste odlučili učestvovati. Rezultat se dostavlja na e-mail odmah nakon postavljene izmene.

 • Servisi TM i TM24x7 su intelektualno vlasništvo firme ITT d.o.o.